Audiopedagogisk rehabilitering og opplæring for hørselshemmede har språk, kommunikasjon og livskvalitet i fokus. Oppfølgingen dekkes av HELFO etter henvisning.

Et hørselstap og/eller hørselsvansker (eks. APD) kan gjøre det vanskelig å få med seg informasjon. Dette påvirker igjen muligheten til å kommunisere og delta i språklige fellesskap. Når hørselen ikke er normal, kan det også gjøre at du bruker mye energi på taleoppfattelse. Audiopedagogisk behandling har som mål at du både skal kunne kommunisere best mulig med/i dine omgivelser, og samtidig ha energi til å møte hverdagen. Hva slags og hvor mye oppfølging du ønsker og trenger vil være svært individuelt og noe vi finner ut av sammen. Eksempler på slik oppfølging kan være:

 • Informasjon og kompetanseheving om hørsel, ditt hørselstap og kommunikasjon.
 • Kartlegge dine hørselrelaterte utfordringer, og med utgangspunkt i dette få opplæring og trening som øker dine muligheter til å delta i samtale, familieliv, sosiale relasjoner og arbeid.
 • Veiledning og opptrening i bruk av hørselsteknisk tilbehør for best mulig taleoppfattelse og god utnyttelse av hjelpemidlene.
 • Systematisk lyttetrening med cochlea implantat (CI) for å skille mellom språklyder og forbedre taleoppfattelsen i ulike lydmiljø og situasjoner. Lyttetrening kan også være aktuelt for høreapparatbrukere.
 • Høretaktikk og kommunikasjonstrategier.
  Lære og trene på hvordan du og dine samtalepartnere kan legge til rette for at du bedre oppfatter det som blir sagt til/rundt deg.
 • Avspenningstrening og mentale teknikker. Fokuseringstrening.
  Hørselstap/hørselsvansker kan gjøre deg sliten. Da blir det enda vanskeligere å høre hva som blir sagt. Øvelser for mental restitusjon forbedrer energibalansen og legger til rette for at du får utnyttet din hørselsfunksjon best mulig.
 • Lære hvordan du kan ivareta deg selv på en god måte og øke din livskvalitet, med den hørselsfunksjonen du har.

Nærperson(er) er hjertelig velkomne til å være med.

I tillegg gir vi i perioder gruppebasert tilbud (4-5 personer). Informasjon i brosjyre:

Du trenger henvisning fra fastlege eller ØNH-spesialist om behandling hos audiopedagog. Alle hørselrelaterte diagnoser påføres henvisningen og dokumentasjon, inkl. audiogram, vedlegges. Link til henvisningskjema nedenfor på denne siden. Sendes til:

Vestfold Hørsel og Kommunikasjon
Frederik Stangs gate 1
3160 Stokke

HenvisningHenvisningsskjema til audiopedagogisk behandlingCreated with Sketch.
Rettigheter og reglerDekning av audiopedagogisk behandling for hørselshemmede, Lov om folketrygd § 5-10Created with Sketch.Rundskriv til Folketrygdlovens § 5-10Created with Sketch.HELFOs regler og takster for behandlingCreated with Sketch.
Relaterte blogginnleggHar du begynt å høre dårligere?Created with Sketch.Fungerer hørestrategiene dine?Created with Sketch.Kjenner du en med hørselstap?Created with Sketch.Audiopedagogen som personlig kommunikasjonstrenerCreated with Sketch.
Hvem er dette for?
Deg med hørselstap og/eller hørselvansker som ønsker veiledning og trening som bidrar til økt livskvalitet, kommunikasjonsmestring og fungering i hverdagen.

NB! Gjelder også deg som opplever å høre samtaler dårligere enn andre, til tross for at det er målt normal hørsel hos audiograf. Det finnes hørselsvansker som ikke blir avdekket i vanlig hørselsmåling, men som gir vansker med å oppfatte samtaler f.eks. når der er bakgrunnsstøy. Det finnes hjelp for disse, og henvisning kan sendes (henvisningsdiagnose «annen unormal lydoppfatning»).

Både barn og voksne er hjertelig velkomne!

Prisinformasjon
HELFO dekker behandlingen etter henvisning.
Avbestilling senere enn kl 11 virkedagen før avtalen/manglende oppmøte belastes pasienten i sin helhet med HELFOs takster (p.t. kr 1139,- pr time)

Kontaktskjema

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Levert av TANKEN BAK