Audiopedagogisk rehabilitering og opplæring for hørselshemmede har språk, kommunikasjon og livskvalitet i fokus. Oppfølgingen dekkes av HELFO etter henvisning.

Målet er at du både skal kunne kommunisere best mulig med/i dine omgivelser, og samtidig ha energi til å møte hverdagen. Rett og slett vinne et godt hverdagsliv med den hørselsfunksjonen du til enhver tid har. Hva slags og hvor mye oppfølging du ønsker og trenger vil være svært individuelt og noe vi finner ut av sammen. Eksempler på slik oppfølging kan være:

  • Informasjon og kompetanseheving om hørsel, ditt hørselstap og kommunikasjon.
  • Kartlegge dine hørselrelaterte utfordringer og lære hvordan du og dine nære kan møte dem best mulig, i din/deres livssituasjon.
  • Veiledning og opptrening i bruk av hørselsteknisk tilbehør for best mulig taleoppfattelse og god utnyttelse av hjelpemidlene.
  • Systematisk lyttetrening med cochlea implantat (CI) for å skille språklyder og bedre taleoppfattelsen i ulike lydmiljø og situasjoner.
  • Høretaktikk og kommunikasjonstrategier.
  • Avspenningstrening og mentale teknikker. Fokuseringstrening.
  • Lære hvordan du kan ivareta deg selv på en god måte og øke din livskvalitet, med den hørselsfunksjonen du har.

Nærperson(er) er hjertelig velkomne til å være med.

Du trenger henvisning fra fastlege eller ØNH-spesialist om behandling hos audiopedagog. Alle hørselrelaterte diagnoser påføres henvisningen og dokumentasjon, inkl. audiogram, vedlegges. Link til henvisningskjema nedenfor på denne siden. Sendes til:

Vestfold Hørsel og Kommunikasjon
Audiopedagog Grønsund

Frederik Stangs gate 1
3160 Stokke

HenvisningHenvisningsskjema til audiopedagogisk behandlingCreated with Sketch.
Rettigheter og reglerDekning av audiopedagogisk behandling for hørselshemmede, Lov om folketrygd § 5-10Created with Sketch.Rundskriv til Folketrygdlovens § 5-10Created with Sketch.HELFOs regler og takster for behandlingCreated with Sketch.
Relaterte blogginnleggHar du begynt å høre dårligere?Created with Sketch.Fungerer hørestrategiene dine?Created with Sketch.Kjenner du en med hørselstap?Created with Sketch.Audiopedagogen som personlig kommunikasjonstrenerCreated with Sketch.
Hvem er dette for?
Personer, fortrinnsvis voksne, med hørselstap og/eller hørselvansker.
Prisinformasjon
HELFO dekker behandlingen etter henvisning.
Fra 1/8-17: kr 30,- i egenandel pr time til materialkostnader. Faktureres pr halvår.
Avbestilling må skje senest kl 11 virkedagen før avtalen. Avbestilling senere enn dette/manglende oppmøte belastes pasienten i sin helhet med HELFOs takster (p.t. kr 1036,- pr time)

Kontaktskjema

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Levert av TANKEN BAK