Har du tinnitus og er denne plagsom for deg? Har du fått beskjed om at du bare må lære å leve med disse plagene? Det stemmer ikke. Plagsomheten ved tinnitus kan ofte behandles slik at den reduseres eller forsvinner, selv om vi ikke fysisk fjerner selve tinnitus lydsignalet.

Subjektiv tinnitus er en lydopplevelse som ikke har ekstern lydkilde. Vanlige årsaker til tinnitus er bl.a.:

  • alder
  • hørselstap og andre hørselsrelaterte diagnoser
  • støyskade
  • bivirkninger fra medikamenter
  • endringer i livet som har medført økt stress.

Hvilke lyder du hører er individuelt. Vanlige beskrivelser er fresende, fossende, ringende, susende, klikkende eller plystrende lyd. Tinnituslyder er også beskrevet som gresshopper, motorsag, aggregat, sekkepipe, summing, rennende vann m.m. Variasjonen er stor. 17% av befolkningen har tinnitus, men bare rundt 4% opplever å være plaget av den. Dette betyr at mange lever godt med sin tinnitus, da deres hjerne har vent seg til lyden naturlig slik de fleste venner seg til lyden av et kjøleskap. Men for enkelte aktiverer tinnitus hjerneområder som gjør at tinnitus utvikler seg til å bli en betydelig plage. Dette kan redusere livskvaliteten i form av søvnproblemer, konsentrasjonsvansker, nedsatt hukommelse, nedstemthet/depresjon, uro, angst, hodepine, muskelspenninger, muskelsmerter, m.m. Det kan være ulike faktorer som bidrar til at tinnitus oppstår, opprettholdes og blir plagsom.

Dersom du har plagsom tinnitus: Søk hjelp! Tilstanden du opplever er reell. Du er ikke alene, og vi har gode behandlingsmetoder for å hjelpe deg med plagsomheten du opplever.

Fastlegen kan henvise deg til audiopedagogisk behandling for tinnitus. Det anbefales at du i tillegg henvises ØNH-spesialist for medisinsk og audiologisk undersøkelse. I de få tilfellene ØNH-spesialisten finner en årsak til tinnitus som er mulig og hensiktsmessig å behandle medisinsk, gjøres dette. I de fleste tilfeller er det ikke mulig å fjerne tinnituslyden medisinsk. Da vil tinnitusspesialisert audiopedagogisk behandling for de fleste redusere eller fjerne plagsomheten ved tinnitus.

Vi tilpasser behandlingen individuelt etter en grundig og bred kartlegging. Kartleggingen legger grunnlaget for valg av behandlingsmetoder hvor vi bygger på at den naturlige tilvenningsprosessen til tinnituslyd stimuleres. Vi legger til rette for å dempe aktiveringen av de hjerneområdene som opprettholder oppmerksomheten på tinnitussignalet. Dersom disse hjerneområdene ikke/i liten grad aktiveres, vil hjernen gradvis tilvennes tinnituslyden naturlig. Som en konsekvens av dette vil opplevelsen av tinnitus reduseres.

Utfyllende informasjon på norskTinnitus og Hyperacusis Center (Jastreboff)Created with Sketch.Tinnitus - hva er det? (Dr. Neil)Created with Sketch.Norsk nettside om tinnitus (Stein Thomassen)Created with Sketch.Arbeidsbok i tinnitusbehandling (HLF/Molde sykehus)Created with Sketch.
Hvem er dette for?
Barn og voksne som plages av tinnitus.
Prisinformasjon
Behandlingen dekkes av HELFO etter henvisning fra lege. Avbestilling senere enn kl 11 virkedagen før/manglende oppmøte belastes pasienten etter HELFOs takst (p.t. 1139,- pr time)

Kontaktskjema

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Levert av TANKEN BAK