Har du tinnitus og er denne plagsom for deg? Har du fått beskjed om at du bare må lære å leve med disse plagene? Det stemmer ikke. Plagene ved klinisk signifikant tinnitus kan behandles slik at plagene reduseres eller forsvinner, selv om vi ikke fysisk fjerner tinnituslyden.

Subjektiv tinnitus er en lydopplevelse som ikke har ekstern lydkilde. Vanlige årsaker til tinnitus er:

  • alder
  • hørselstap og andre hørselsrelaterte diagnoser
  • støyskade
  • bivirkninger fra medikamenter
  • endringer i livet som har medført økt stress.

Hvilke lyder du hører er individuelt. Vanlige beskrivelser er fresende, fossende, ringende, susende, klikkende eller plystrende lyd. Tinnituslyder er også beskrevet som gresshopper, motorsag, aggregat, sekkepipe, summing, rennende vann m.m. Variasjonen er stor. 17% av befolkningen har tinnitus, men bare rundt 4% opplever å være plaget av sin tinnitus. De fleste tilvennes lyden, slik de fleste venner seg til lyden av et kjøleskap på kjøkkenet. Men for enkelte utvikler tinnitus seg til å bli en betydelig plage som i stor grad kan redusere livskvaliteten i form av søvnproblemer, konsentrasjonsvansker, nedsatt hukommelse, nedstemthet/depresjon, uro, angst, hodepine, muskelspenninger, muskelsmerter, m.m.

Dersom du har plagsom tinnitus: Søk hjelp! Tilstanden du opplever er reell. Du er ikke alene, og vi har gode behandlingsmetoder for å hjelpe deg med plagsomheten du opplever.

Hvilken behandling du trenger avgjøres etter medisinsk vurdering hos en øre- nese- hals-spesialist, i kombinasjon med en grundig audiologisk utredning hos audiograf. Det er viktig at disse også utreder en evt lydømfintlighet (hyperakusis), da mange med plagsom tinnitus også er lydømfintlige. Dette påvirker behandlingsforløpet hos audiopedagogen. I de få tilfellene ØNH-spesialisten finner en årsak til tinnitus som er hensiktsmessig å behandle medisinsk, gjøres dette. I de fleste tilfeller er det ikke mulig eller hensiktsmessig med medisinsk behandling som fysisk fjerner tinnituslyden. Da vil Tinnitus Retraining Therapy (TRT) og kognitiv terapi redusere eller fjerne plagsomheten ved tinnitus for de fleste.

Forskeren som utviklet TRT-behandlingen heter Pawel Jastreboff. Hans nevrofysiologiske forklaringsmodell for tinnitus revolusjonerte fagfeltets forståelse av tinnitus i 1990, og gjelder fortsatt. På HLF sin tinnituskonferanse i Oslo høsten 2016 foreleste Jastreboff. I tillegg til å undervise konferansedeltakerne i modellen, var hans viktigste budskap til legene hva de bør formidle til pasienter som er plaget av sin tinnitus (fritt oversatt):

«Ja, du har tinnitus. Dette vet vi mye om og vi har metoder som kan hjelpe deg slik at du ikke plages av dette selv om du hører den. Her er navnet på en som kan hjelpe deg slik at du sannsynligvis blir bra.»

Audiopedagog Anne Kristine Grønsund hos Vestfold Hørsel og Kommunikasjon har videreutdanning i kognitiv terapi og spesialiseringskurs i Tinnitus Retraining Therapy (TRT). Tinnitusbehandlingen hos henne bygger på Jastreboff sin nevrofysiologiske modell, og baserer seg på kombinasjon av Tinnitus Retraining Therapy, kognitiv terapi, avspennings- og oppmerksomhetstrening. Behandlingen tilpasses individuelt.

Tinnitusbehandling uten andre hørselsdiagnoser dekkes ikke av HELFO, og Vestfold Hørsel og Kommunikasjon tar kun inn pasienter som har hørselstap/hørselsvansker og/eller lydømfintlighet i kombinasjon med sin tinnitus. En god, audiopedagogisk behandling ved hørselsvansker/lydømfintlighet legger til rette for å fjerne/redusere plagsomheten ved tinnitus.

Utfyllende informasjon på norskTinnitus og Hyperacusis Center (Jastreboff) Created with Sketch.Tinnitus - hva er det? (Dr. Neil)Created with Sketch.Norsk nettside om tinnitus (Stein Thomassen)Created with Sketch.Arbeidsbok i tinnitusbehandling (HLF/Molde sykehus)Created with Sketch.
Hvem er dette for?
Voksne med diagnostisert hørselstap/hørselsvansker og/eller lydømfintlighet som også opplever plager som følge av tinnitus.
Prisinformasjon

Egenandel til dekning av materiell: Kr 30,- pr time.

 

Avbestilling må skje senest kl 11 virkedagen før,  for å unngå fakturering av Helfos takst (p.t. kr 1036,- pr time).

Kontaktskjema

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Levert av TANKEN BAK