Vestfold Hørsel og Kommunikasjon tilbyr audiopedagogisk rehabilitering, behandling og rådgivning til barn og voksne med hørselstap/-vansker, tinnitus og nedsatt lydtoleranse (hyperakusis, misofoni, fonofobi). Sammen arbeider vi for best mulig mestring og livskvalitet i hver enkelts liv. Vi har kontor i Stokke (Sandefjord). Her tar vi imot de fleste som henvises til oss. I området Sande/Drammen tilbyr vi konsultasjoner hjemme hos deg etter avtale. I tillegg kan vi tilby videoterapi.

Vi er utdannede audiopedagoger fra Universitetet i Oslo.

Anne Kristine Grønsund er klinikkens gründer og leder. Hun har alltid hatt interesse for hørsel og kommunikasjon. Etter allmennlærerutdanning videreutdannet hun seg til audiopedagog. Hun er også utdannet og godkjent kognitiv terapeut, og gjennomført kursløp i ACT. Videre har hun fordypet seg innenfor hyperakusis og tinnitus ved flere spesialiseringskurs hos Pawel J. Jastreboff (TRT) og Hashir Aazh (KAT). Fra 2011-2015 var hun sentral i utviklingen av tv-serien «Ut av stillheten». (TV2 Play)

Erik-Aleksander Larsen ble interessert i temaet hørsel og kommunikasjon under utdanningen som barnehagelærer. Derfor falt valget på å ta en master i audiopedagogikk. I hans masteroppgave har han validert og oversatt spørreskjemaet «Misophonia Questionnaire» til norsk.

Vi holder oss jevnlig oppdatert ved å følge relevante fagkurs og konferanser.

Foto: Flemming Larsen

Levert av TANKEN BAK