Vestfold Hørsel og Kommunikasjon tilbyr audiopedagogisk rehabilitering, behandling og rådgivning til deg med hørselstap/hørselsvansker, lydømfintlighet og tinnitus.

Helt siden jeg startet min yrkeskarriere i 1998, har jeg arbeidet med hørselshemmede, døve og deres nettverk. I tillegg til min audiopedagogiske utdannelse og arbeidserfaring, har jeg selv et medfødt hørselstap. Dette gir meg verdifull erfaringskompetanse jeg bruker i arbeidet mitt. Jeg lærte tegnspråk i voksen alder, og fikk cochlea implantat i 2009. Siden 2015 har jeg også fordypet meg i behandling av lydømfintlighet (hyperakusis, misofoni, fonofobi) og plager ved tinnitus.

Utdanning og kurs

 • Utdanning
  Allmennlærerutdannelse
  (HiT, 1991-1995)
  Spesialpedagogikk (HiT, 1995-1996)
  Audiopedagogikk (UiO, 1997-1998)
  Tegnspråk 1 (HiST, 1999-2000)
  Kognitiv terapi for depresjon og angstlidelser (NFKT og HiSF, 2016 )
  Kognitiv terapi ved somatisk sykdom og skade (NFKT 2016-2017)
  ACT – Att hantera stress och främja hälsa (gruppelederutdanning 2018, Livskompass)
 • Relevante kurs og workshop
  Hjernens struktur og oppgaver. Kognitive utfordringer hos personer med autismespekterforstyrrelser
  . (Glenne regionale senter for autisme v/L. Skei, 2013)
  Metakognitiv terapi ved grubling og bekymring (NFKT v/S.U. Johnson, 2016)
  Livsmestring. Fra tankekjør til livskraft (Modum Bad v/T. Sotkajærvi, 2016)
  Decreased Sound Tolerance, workshop (P. & M. Jastreboff 2016)
  Hyperacusis assessment & brief intervention workshop (Tinnitus & Hyperacusis Therapy Specialist Clinic v/H. Aazh, 2017)
  Tinnitus Retraining Therapy for Management of Tinnitus & Hyperacusis (P. & M. Jastreboff, 2017)
  Kognitiv terapi ved lav selvfølelse, fordypningskurs (NFKTv/ N.P.Myrseth, 2018)
  European Tinnitus Course (British Tinnitus Association, 2018)
 • Relevante konferanser
  CI det som det er
  (HLF, 2010)
  Tinnitus – en folkehelseutfordring? (HLF, 2016)
  3rd International Conference on Hyperacusis
  (H. Aazh,2017).

Tidligere arbeidsgivere
Statped (lærer, rådgiver, tegnspråk-konsulent, prosjektleder)
Signo (spesialpedagogisk rådgiver)
Novemberfilm (fagkonsulent «Ut av stillheten»)

Hos Vestfold Hørsel og Kommunikasjon arbeider vi for best mulig kommunikasjonsmestring og livsutfoldelse i hver enkelts liv.

Du er eksperten på hvordan det er å være deg, og hvordan hørselstapet, lydømfintligheten og/eller tinnitus griper inn i nettopp din hverdag. Dine hørselsrelaterte vansker påvirker også dine omgivelser, og hvordan omgivelsene møter dine hørselsvansker, påvirker deg. Vi lever i relasjon med våre medmennesker. Håndtering av utfordringer handler både om den enkelte og denne sitt nettverk og samfunn. Alltid. Derfor vil god behandling og rehabilitering legge til rette for at dine nærpersoner kan delta i oppfølgingsforløpet.

Din erfaring er en viktig ressurs vi aktivt bruker når vi jobber sammen. Nærpersoner er velkomne til å delta sammen med deg. Sammen jobber vi for å at du skal vinne den gode, vanlige hverdagen.

Portrettfoto: Hugo Lande

Levert av TANKEN BAK