Vestfold Hørsel og Kommunikasjon tilbyr audiopedagogisk rehabilitering, behandling og rådgivning til barn og voksne med hørselstap/-vansker, tinnitus og nedsatt lydtoleranse (hyperakusis, misofoni, fonofobi). Sammen arbeider vi for best mulig mestring og livskvalitet i hver enkelts liv. Vi har kontor i Stokke (Sandefjord). I tillegg kan vi tilby videoterapi.

Vi er utdannede audiopedagoger fra Universitetet i Oslo (UiO) og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim (NTNU).

Anne Kristine Grønsund er klinikkens gründer og leder. Hun har alltid hatt interesse for hørsel og kommunikasjon. Etter allmennlærerutdanning videreutdannet hun seg til audiopedagog. Hun er også utdannet og godkjent kognitiv terapeut, og gjennomført kursløp i ACT. Videre har hun fordypet seg innenfor hyperakusis og tinnitus ved flere spesialiseringskurs hos Pawel J. Jastreboff (TRT) og Hashir Aazh (KAT). Fra 2011-2015 var hun sentral i utviklingen av tv-serien «Ut av stillheten». (TV2 Play)

Lone Petterøe har mange års erfaring som pedagogisk leder og spesialpedagog i barnehage. Med interesse for hørsel og kommunikasjon valgte hun å videreutdanne seg til audiopedagog. I studiet ble interessen også for voksne med hørselsutfordringer vekket. Hennes masterstudie handler bl.a. om i hvilken grad hørselstapet kan påvirke livskvaliteten.

Vi holder oss jevnlig oppdatert ved å følge relevante fagkurs og konferanser.

Levert av TANKEN BAK