«Ut av stillheten» er en norsk dokumentarserie om 6 personer i alderen 4-58 år som av ulike grunner har hørselstap, og opererer inn cochlea implantat (ci). Serien er produsert av Novemberfilm for TV 2 og ble sendt på kanalen høsten 2015. Audiopedagog Grønsund fra Vestfold Hørsel og Kommunikasjon var seriens fagkonsulent, og medvirker også i serien som en av de 6 personene som fikk CI. I 2016 ble «Ut av stillheten» nominert til Gullruten for beste dokumentarserie. Opptaksperioden gikk over hele 4 år, og det er i tillegg brukt private bilder og film fra flere av karakterene som medvirker i produksjonen. Vi lagde en serie som er tro mot virkeligheten. Hva slags drømmer og mål har de og familiene deres? Gjennom seks episoder formidler de hvordan de opplever hverdagen før og etter ci-operasjon. Serien på 6 episoder er tilgjengelig på TV 2 play og tekstet.

Etter serien ble sendt fikk vi svært mange positive tilbakemeldinger. Her er noen av dem:

«Personlig synes jeg den er fantastisk! Så mange rundt meg har fått øynene (og ørene) opp for hvordan det er å leve med (og kommunisere med) sterkt nedsatt hørsel. Jeg har selv mistet hørselen på det ene øret, og mannen min får noen a-ha opplevelser når han ser på dokumentaren sammen med meg. Serien er et nydelig hjelpemiddel for å synliggjøre og forklare de rundt deg hvordan det er å ha nedsatt hørsel.»

– Markedssjef i Hørselshemmedes Landsforbund (HLF), Ellen Sagen

«Kunnskap er makt. Kunnskap er innsikt. Kunnskap skaper empati og vilje. Kunnskap er alt. Serien «Ut av stillheten» er noe av det største som har skjedd for mennesker med nedsatt hørsel i Norge og et viktig bidrag til å øke bevisstheten om hørselsmessige utfordringer. Det er over 700 000 av oss. Vi er en du kjenner!»

– Leder for HLFs utvalg for mennesker med store hørselstap, Sindre Falk

«Dokumentarserien viser oss flere ulike synsvinkler og situasjoner for ulike personer, gir oss perspektiv og samtaleemner rundt temaet. Den forklarer godt til familie og venner. Vi kan se sammen og snakke om det som skjer i serien»

– Far til jente med CI, Paul Håvard Zylla

«Jeg vil foreslå min institution og andre, som arbejder i døvefeltet, at denne TV serie indgår i kurser og uddannelsesaktiviteter af personale og pårørende.» 

– Psykolog Palle Vestberg (Psykologisk Rådgivning, Danmark)

 

Les mer i Din Hørsel sin artikkel:

HLF-artikkel: «TV-serie gir større forståelse»

Hvem er dette for?
Passer spesielt for deg som er, eller har relasjon til, en med hørselstap, f.eks.

  • familie
  • venn
  • kollega
  • pedagog
  • helse-/omsorgsarbeider
  • PPT
  • arbeidsgiver
  • lege
  • og mange fler

Levert av TANKEN BAK