Audiopedagogen som personlig kommunikasjonstrener

Når mennesker får diagnostisert hørselstap/hørselsvansker hos øre-nese-hals-spesialist, begynner de gjerne på en reise med ønske om bedre livskvalitet og bedre kommunikasjonsmestring. Ofte vil et hørselstap blant annet resultere i at man får utdelt og tilpasset hørselsteknisk hjelpemiddel av audiograf, som for eksempel høreapparater.

Disse kan bli til god hjelp for mange, men vi ser også de som sliter med disse i den grad at de velger å ikke bruke dem eller fortsetter å isolere seg fra aktiviteter de egentlig ønsker å være del av. Å få psykiske vansker som resultat er heller ikke uvanlig. Mange føler seg ensomme. Og det er ikke det minste rart, for å få et hørselstap innebærer at dine kommunikasjonsmuligheter slik du kanskje er vant til, blir endret. Når kommunikasjon er helt sentralt i alle relasjoner, som i familien, på jobben og på fritiden, er det naturlig at mange opplever hørselsvansker som en tilstand med stor påvirkning på livskvaliteten.

Når du som har hørselstap får høreapparater, gir dette deg et nytt lydbilde. For noen forløper denne prosessen relativt smertefritt og de opplever raskt god forbedring av livskvaliteten gjennom bedre kommunikasjonsmestring. Andre kan synes det er vanskelig å bli fortrolig med den nye lyden. Dersom du synes det er vanskelig å få godt utbytte av høreapparatene, kan audiopedagogisk veiledning og lyttetilvenning med høreapparat gi god hjelp og bedre mestring. For mange kan det også være vanskelig å akseptere at høreapparatet ikke gir deg fullgod hørsel slik normalthørende har. Kanskje opplever du til og med at hørselstapet blir stadig dårligere, og må forholde deg til både stadig endrede rammebetingelser knyttet til kommunikasjon og et lydbilde som oppleves å være i endring «hele tiden».

I audiopedagogisk behandling utforsker vi både hvilke begrensninger hørselstapet gir, og hvilke positive muligheter som finnes for å redusere eller eliminere de opplevde begrensningene. En nybegynner med høreapparat kan for eksempel lett tenke at «nå må jeg da kunne høre hva som blir sagt i lunsjen på jobben». Eller: «Nå må vel middagsselskapene gå bra?» Men faktum er at dette fortsatt kan vise seg å bli en utfordring. Og hva gjør man da?

Kanskje kan vi se på audiopedagogen som en personlig trener? Og den hørselshemmede som en kommunikasjonsutøver slik idrettsfolk er idrettsutøvere?

En del av arbeidet vi gjør i audiopedagogisk oppfølging er å jobbe med å skille mellom det du kan gjøre noe med, og det du ikke kan endre. Ofte kan du ved å gjøre noe annerledes enn før, øke kommunikasjonsmestringen. Da trenger du kunnskap om hørselstap, konsekvenser og til og med om hvordan akustikk og lysforhold påvirker din taleoppfattelse. Dine omgivelser kan også trenge et kompetanseløft om hva et hørselstap innebærer. Aksept av hørselstapets begrensninger er viktig. Men det stopper ikke der. For like viktig er det å sjekke ut om man bruker de positive mulighetene for problemløsning som finnes, og – dette er viktig – trener på å bruke disse mulighetene. Her er det som regel flere forhold som kan utforskes og trenes på. Vår erfaring er at mange hørselshemmede ikke er klar over hvor mange muligheter som finnes for bedre kommunikasjonsmestring. Her kan det være det mye å hente.

Å gå i audiopedagogisk behandling krever aktiv innsats fra den hørselshemmede. Kanskje kan vi se på audiopedagogen som en pedagogisk-psykologisk «hørselsPT»? Og den hørselshemmede som en kommunikasjonsutøver slik idrettsfolk er idrettsutøvere? Målet med den audiopedagogiske oppfølgingen er at du som kommunikasjonsutøver skal utnytte ditt potensiale best mulig til å nå dine mål, ut fra dine forutsetninger. Akkurat som hos idrettsutøvere, vil det kreve noe av deg. Du trenger kunnskap, veiledning, støtte, kanskje ekstra teknisk utstyr m.m. Og mest av alt, må du utforske i praksis ulike muligheter slik at du finner ut hva som kan få deg i mål. Så må du trene på dette, for å bli trygg og sterk. Omsette ny kunnskap til nye ferdigheter gjennom øvelse. Med mestring kommer både tryggheten og styrken, slik at dette blir lettere og lettere.

Vi kan ikke love at du ved hjelp av audiopedagogisk behandling oppnår alt du ønsker deg knyttet til kommunikasjon. Men vi kan love at vi sammen definerer noen positive mål som du synes er viktige for deg og din livskvalitet, og som vi anser som realistiske. Vi kan love deg et likeverdig team-work, der vi som din audiopedagog følger deg hele veien og gir deg kunnskap, samtale, veiledning, støtte og treningsoppgaver som hjelper deg til å nå dine mål. Kommunikasjonsutøveren, det er deg. Den mentale og praktiske treningen som kan få deg i mål, er det du som må gjøre. I et balansert velspill mellom trening og hvile, bygger vi stein for stein.