Et hørselstap og/eller auditive prosesseringsvansker kan gi hørselsvansker i ulike situasjoner. Når man har hørselsvansker blir det som er viktigst for oss, også iblant det som er vanskeligst for oss. Det vi ønsker oss mest av alt, kan bli det som er det mest krevende. Vi snakker ikke om urimelige livsønsker, men om å få dekket et helt grunnleggende, menneskelig behov: Tilhørighet i et sosialt fellesskap.
Hørselsvansker kan gjøre det vanskeligere å delta i kommunikasjon, selve livsnerven i sosialt samspill. Dette viktige som gir oss tilgang til tilhørighet med andre mennesker. Samtidig er dette viktige samspillet, også noe som er energikrevende ved hørselsvansker fordi hjernen mottar mangelfulle og/eller forvrengte lydsignaler. Det gjør at “å høre” i seg selv blir en arbeidskrevende aktivitet for hjernen. Når det som er viktig for deg, også blir noe av det vanskeligste for deg, er det naturlig å kjenne på både stress og vanskelige følelser foran, i og etter situasjoner hvor kommunikasjon inngår.

“ACT hørsel – Å håndtere stress og fremme kommunikasjon ved hørselsvansker” er gruppebasert rehabilitering og opplæring for voksne med hørselsvansker. Gruppestørrelsen er på 4-5 personer. Programmet er utviklet og ledes av audiopedagog Anne Kristine Grønsund. Det baserer seg på forskning omkring livshåndtering ved sykdom/skade, omarbeidet og spesielt tilpasset det å leve med hørselstap. På ACT hørsel lærer du og trener på hvordan du kan bruke konkrete verktøy og strategier for å håndtere hørselsrelaterte situasjoner, stress og følelser. Du lærer hvordan du kan energibalansere og hjernehvile. Du får også lære og trene på hvordan du kan styrke dine muligheter til å delta i kommunikasjon og sosiale fellesskap – med den hørselen du har. Kort oppsummert handler det om å finne ut hvordan du, med din hørsel, kan leve et godt liv.

Dette er hørselspedagogisk rehabilitering med vekt på psykososiale forhold. Opplæringsmetoden baserer seg på Acceptance and commitment therapy (ACT, aksept- og verdibasert terapi). Vi jobber blant annet med:

  • Hva er viktig for meg, og hvordan ønsker jeg å leve? Hvilken rolle har hørsel i dette?
  • Hva kan jeg gjøre for å øke muligheten til å leve godt, med min hørsel?
  • Hvordan kan jeg gjøre det lettere for de rundt meg å leve med mitt hørselstap?
  • Hva er stress og hva skjer i kroppen når jeg stresser? Hvordan påvirker det hørselsevnen?
  • Hvordan skaper hørselsvanskene mine stress? Hvordan håndtere dette?
  • Hvordan kan jeg redusere slitenhet og skape sunnere energibalanse?
  • Hva bør jeg akseptere og hva kan jeg forandre?
  • Hvordan kan jeg øke mulighet for kommunikativ deltakelse i sosialt fellesskap?
  • Oppmerksomhetstrening

Opplæringen går over 10 samlinger, hver på 3 timer over en periode på 3 måneder. I tillegg kommer en oppfølgingssamling 2 måneder etter endt opplæring. På samlingene lærer du øvelser og verktøy du kan bruke. Når du i din hverdag praktiserer og trener på det du lærer på samlingene, får opplæringen verdi i ditt liv.

Det vil ved behov være mulig å få individuell hjelp i tillegg.

Hvem er dette for?
Voksne med hørselsvansker som vil lære hvordan de kan leve bedre med den hørselen de har, og øke sine muligheter for å delta i kommunikasjon.

For å undersøke om dette passer for deg, sender legen henvisning med hørselsdiagnose og audiogram til:

 

Vestfold Hørsel og Kommunikasjon
v/audiopedagog Grønsund
Frederik Stangs gate 1
3160 Stokke

 

Du vil bli innkalt til individuell samtale hvor vi i fellesskap finner ut om dette passer for deg.

Prisinformasjon
Opplæringen dekkes av HELFO etter henvisning. Det tilkommer egenandel til:

 
Kaffe/te/frukt etc kr 60,- pr. samling
Kursmateriell: kr 750,-

Kontaktskjema

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Levert av TANKEN BAK