Et hørselstap og/eller auditive prosesseringsvansker kan gi hørselsvansker i ulike situasjoner. Når man har hørselsvansker blir det som er viktigst for oss, også iblant det som er vanskeligst for oss. Det vi ønsker oss mest av alt, kan bli det som er det mest krevende. Vi snakker om å få dekket et helt grunnleggende, menneskelig behov: Tilhørighet i et sosialt fellesskap.
Hørselsvansker kan gjøre det vanskeligere å delta i kommunikasjon, selve livsnerven i sosialt samspill. Dette viktige som gir oss tilgang til tilhørighet med andre mennesker. Samtidig er dette viktige samspillet, også noe som er energikrevende ved hørselsvansker fordi hjernen mottar mangelfulle og/eller forvrengte lydsignaler. Det gjør at “å høre” i seg selv blir en arbeidskrevende aktivitet for hjernen. Det som er viktig for deg, er derfor også kanskje noe av det vanskeligste for deg.

“ACT hørsel – Å håndtere stress og fremme kommunikasjon ved hørselsvansker” er gruppebasert rehabilitering og opplæring for voksne med hørselsvansker. Gruppestørrelsen er på 4-5 personer. Programmet er utviklet og ledes av audiopedagog Anne Kristine Grønsund. Det baserer seg på forskning omkring livshåndtering ved sykdom/skade, omarbeidet og spesielt tilpasset det å leve med hørselstap. På ACT hørsel lærer du og trener på hvordan du kan bruke konkrete verktøy og strategier for å håndtere hørselsrelaterte situasjoner, stress og følelser. Du lærer hvordan du kan energibalansere og hjernehvile. Du får også lære og trene på hvordan du kan styrke dine muligheter til å delta i kommunikasjon og sosiale fellesskap – med den hørselen du har. Kort oppsummert handler det om å finne ut hvordan du, med din hørsel, kan leve et godt liv.

Det vil ved behov være mulig å få individuell hjelp i tillegg.

Mer informasjon i brosjyre: ACT hørsel

 

“Tegn som støtte til taleoppfattelse” er gruppebasert opplæring (3 personer, og evt nærpersoner) hvor du lærer tegn og grammatiske elementer fra norsk tegnspråk, og trener på hvordan du best kan bruke dette for bedre å oppfatte og delta i talespråklige samtaler. Opplæringen vil legge seg så tett opp mot norsk tegnspråk som mulig, da dette er nødvendig for å bli en kompetent bruker av tegn i talespråklig kommunikasjon. Du møter jevnlig til opplæring og trening omtrent annenhver uke i ett år, og praktiserer det du lærer mellom samlingene gjennom hjemmeoppgaver. Det anbefales sterkt at du (gratis) tar med en nærperson du samtaler mye med i din hverdag.

Mer informasjon i brosjyre: Opplæring i tegn

 

For å undersøke om gruppebasert opplæring passer for deg, sender legen vanlig henvisning til audiopedagog, samt ditt audiogram.

Hvem er dette for?
Voksne med hørselsvansker som vil lære hvordan de kan leve bedre med den hørselen de har, og øke sine muligheter for å delta i kommunikasjon.
Prisinformasjon
Opplæringen dekkes av HELFO etter henvisning. Det tilkommer egenandel til kursmateriell.

Kontaktskjema

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Levert av TANKEN BAK