Kunnskapsformidling har alltid stått meg nært og er noe jeg har gjort helt siden jeg i 1998 startet å jobbe med hørselshemmede og døve. Allerede året etter begynte jeg i tillegg å holde foredrag om det å leve med hørselstap, der jeg kombinerer fagkunnskapen med egne og andres erfaringer. Siden den gang har det blitt mange varierte foredrag for personer med ulik tilknytning til mennesker med hørselsutfordringer. Jeg har bl.a. levert foredrag til foreldre/familier, lærere, skoleeiere, PPT, frivillige organisasjoner, HLF Briskeby kompetansesenter as, Signo skole- og kompetansesenter, Statped, Ål Folkehøyskole og kurssenter for døve, Universitet i Oslo, Høgskolen i Buskerud, på nasjonale og internasjonale konferanser i Norge og andre nordiske land.

Temaene kan skreddersys etter ønske. Noen eksempler:

 • Hørselstap. Årsaker, virkemåter og hva man kan gjøre for å avhjelpe hørselsvanskene.
 • Hørselshemmet, ikke livshemmet. Utfordringer og håndtering.
  Hva kan man gjøre for å vinne et godt hverdagsliv med den hørselsfunksjonen man til enhver tid har?
 • Har ditt medmenneske hørselstap? Få kunnskap som gjør deg kommunikasjonskompetent i møte med hørselshemmede.
 • Cochlea implantat (CI).
  Hva er CI? Lyttetrening? Hvorfor er det ikke bare å “skru på lyden”? Livet med CI.
 • Lydømfintlighet. Årsaker, virkemåter og behandling.
 • Tinnitus. Årsaker, virkemåter og behandling.
Hvem er dette for?

 • Hørselshemmede/døve og deres medmennesker
 • Utdanningssektor
 • PPT
 • Helsesektor
 • Organisasjoner
 • Politikere
 • NAV
 • Arbeidsgivere
 • m.fl.

Kontaktskjema

Levert av TANKEN BAK